با افزایش جمعیت و توسعه و افزایش تقاضای آب، احتمال (بروز) مشکلات درون یک کشور یا منطقه خاص افزایش مییابد همانطور که برای کشورهای دیگر در خارج از منطقه اتفاق میافتد. این سیستمها آب را از محلول آب نمک خارج کرده و آن را برای مصرف تصفیه میکنند. EPA توصیه و رهنمودهایی برای سیستمهای هشدار آلودگی که باید در تأسیسات و تجهیزات آب اعمال شوند را صادر کردهاست. بخصوص در مناطق آب و هویی که کمبود آب دارند، یک گلخانه میتواند بهطور مؤثر شرایط لازم را برای تولید آب از هوا، تقویت کند. اما پس از چندی با ملاحظهٔ وضع معیشتی خانوارهای کمدرآمد، تصمیم گرفت برای بقا و دوام این کار خیر، دستگاه آب شیراز را به صورت موقوفه درآورد تا از سوانح ایام مصون باشد. همچنین بخشی از آب موجود در کره زمین به صورت بخار در اتمسفر و بخش دیگری نیز بهصورت جامد در یخچالهای طبیعی وجود دارد. دستگاههای تولیدکننده آب از اتمسفر با افزایش رطوبت نسبی و افزایش دمای هوا، بازده بالاتری پیدا میکنند. نوشیدنی کامبوچا ۲۲۰ سال قبل از میلاد در چین (منچوری: منطقهای واقع در شمال کشور چین) مورد مصرف داشتهاست و سپس از راه خطوط بازرگانی به روسیه و کشورهای اروپای شرقی انتقال یافته، در آنجا عمومیت پیدا کرد. This c on​te nt h as been c re ated ᠎by G​SA C᠎on​tent G​enerator DEMO .

تصفیه آب خانگی

مصرف خانگی با تصفیه مناسب و گرمایش خانگی است. برای محدود کردن اثرات زیستمحیطی بازگرداندن آب نمک به اقیانوس، میتوان آن را با یکی دیگر از جریانهای آب رقیق کرد، مثلاً خروجی تصفیه خانهٔ پساب یا خروجی نیروگاه. بر خلاف دستگاه رطوبت گیر، این وسیله به منظور تهیه آب قابل شرب طهماسب طراحی شدهاست و در جاهایی که آب آشامیدنی کم باشد ویا بدست آوردن آن بسیار مشکل باشد، بسیار مفید است، چراکه همیشه مقداری آب در هوا وجود دارد که میتوان آن را استخراج کرد. گاهی اوقات جداسازی بین آب زیرزمینی که بسیار نزدیک است با آب سطحی و آب زیرزمینی عمقی در یک آبخوان (گاهی اوقات «آب فسیلی» نامیده میشود)، مفید است. سیستم گذرندگی وارون که به واسطه فیلتری که به آن ممبران یا غشاء گفته میشود عملیات جداسازی مولکول را انجام میدهد. مطالعات زیست پزشکی نشان میدهد که سوسک صحرای نامیب (Stenocara gracilipes) بهطور طبیعی میتواند این کار را انجام دهد و نیاز خود رابه آب از هوا تامیین می کند. آب در این محل و در واحد نمک زدایی Golden coast کوئینزلند و واحد نمک زدایی Kurnell در سیدنی فقط ۰٫۱ متر در ثانیه (۰٫۳۳ فوت / ثانیه) خروجی دارند که به اندازه کافی آرام هست تا اجازه فرار به ماهیها بدهد. Data h᠎as been gener​ated  with GSA Con tent G᠎enerat or Dem᠎ov ersion!

این روشهای سنتی معمولاً بازده خیلی کمی دارند و زمان زیادی برای تولید نیازمندند ولی در عوض نیازی به منبع انرژی خارجی به غیر از تغییرات دما در شرایط طبیعی ندارند. SCADA، دستگاههای پایش آنلاین (زمان واقعی) کیفیت آب، سیستمهای هشدار آلودگی، سیستمهای تشخیص نفوذ، دستگاههای تشخیص آلودگی، دریچههای امنیتی، دوربینها و حصارهای امنیتی، نرمافزار مدیریت وضعیت/ مدیریت اضطراری، مخازن تأمین اضطراری، پرسنل امنیتی، دستگاههای تخلیص یا تصفیه شخصی و بینش ضد تروریسم، تکنولوژیهای خاص دخیل در امنیت آب هستند. آب، در این حالت، تصفیه نمیشود. تصفیه مغناطیسی آب روشی برای کاهش فرضی اثرات آب سخت به وسیله گذراندن آن از میان میدان مغناطیسی است که به عنوان جایگزین غیرمغناطیسی سختیگیر آب به کار میرود. تولیدآب آشامیدنی با کیفیت توسط هیدرو پنلهای خورشیدی روی سقف انجام میشود که از انرژی خورشیدی و گرمای خورشیدی در طول روز به عنوان منبع انرژی بهره میگیرد. نقشه جهانی درصد جمعیتی که از آب آشامیدنی با مدیریت ایمن استفاده میکنند. با این تکنولوژی میتوان آب دریا را آشامیدنی کرد. در ابتدا محمد نمازی برآن شد که مبالغی را در ازای آببها و حق اشتراک دریافت نماید تا صرف هزینهٔ جاری شرکت، تعمیر و تجدید ماشین آلات و دیگر مصارف ضروری گردد.

با این وجود، این سیلاب معمولاً در سیستمهای تخلیه سیلاب جاری میشود و از طریق لوله به آبهای سطحی محلی ریخته میشود و یک منبع هدف دار است. آب پسماند به داخل زیرزمین (زهکشی) هدایت میشود یا ممکن است در بیرون ریخته شود. در این سیستم نیز در موتور خانه دستگاههای تهیه آبسرد (چیلر) و آبگرم (دیگ آبگرم) با تجهیزات مربوط فعالیت میکنند و برای تهیه و ارسال هوای گرم یا سرد از دستگاههایی به نام هواساز مرکزی (a.h.u) استفاده میشود. بسیاری از تولیدکنندههای آب از هوا به روشی مشابه به دستگاه رطوبت ساز عمل میکند؛ هوا از روی کویل سرد انتقال مییابد و باعث میشود آب متراکم شود. تهویه مطبوع باعث میشود شرایط هوا طبق روش خاصی به صورت اتوماتیک ثابت بماند یا تغییر کند. در صورت شناسایی صحیح مشکل آب، بهترین راه، شناسایی عامل و منشأ اصلی مشکل و از میان بردن آن است. در سال ۲۰۱۰، حدود ۵۶٪ از جمعیت جهان (۵٫۹ میلیارد نفر) به آب لولهکشی خانگی یا یک منبع آب بهبود یافته غیر از خانگی، از جمله تانکر یا انبار آب شهری (به شکل یک لوله ایستاده در داخل خیابان)، کیوسکهای آب، چشمه و چاههای محافظت شده دسترسی داشتند.