تمام شهرهای بزرگ استرالیا (به استثناء داروین، قلمروی شمالی و هوبارت یا در حال ساخت کارخانههای نمک زدایی هستند یا اینکه قبلاً از آنها استفاده میکردهاند. دو شهر بزرگ و اصلی استرالیا، آدلاید و بریزین، در حال حاضر آب بازیافتی را به سدهای دو دست خود اضافه کردهاند. نشت نیتروژن و فسفر در زمین و سطح آب در حال تبدیل شده به مشکلی جدی میباشد و احتمال منجر شدن به درمان ثالث آب بازیافتی به منظور حذف مواد مغذی در آینده را دارد. اگر شما در جامعه پایین دست دیگران زندگی میکنید، احتمال این احتمال وجود دارد که شما در حال استفاده مجدد از آب آن میباشید و همچنین جوامع پایین دست شما نیز به احتمال زیاد در حال استفاده مجدد از آب شما میباشند. در این زمینه، بریزین به عنوان رهبر در نظر گرفته میشود و دیگر شهرها پروژه بازیافت آب کریدور غربی را که زمانی کامل بوده بررسی میکنند. گفته میشود که بیش از ۵۰ کشور در ۵ قاره در خطر درگیری بر سر آب هستند. به منظور افزایش کارایی سیستم اسراییلی- آب بازیافتی ممکن است با آب بازیافتی دریایی (برنامههایی به منظور افزایش برنامه نمک زدایی تا حد ۵۰٪ در کشورهایی که تا سال ۲۰۱۳ سالانه در حدود ۶۰۰ بیلیون لیتر از آب شرب دریایی مصرف میکنند در دست اقدام هستند)، همراه با آب آبخوان و آب شیرین و تازه دریاچه که توسط کامپیوتر برای نیازهای ملی در سراسر کشور مانیتور میشود، میکس شود.

↑ “Purified water”. Wikipedia (به انگلیسی).

این کشور در حدود ۸۰٪ پسابش را که در حدود ۴۰۰ بیلیون لیتر در سال میشود بازیافت میکند، و ۱۰۰٪ پساب منطقه شهری تلاویو را بازیافت کرده و در مصارف آبیاری کشاورزی و کارهای عمومی مجدد استفاده میکند. به علت کیفیت بسیار عالی آب خروجی از سیستم گذرندگی وارون امروزه بیشتر صنایع از این روش، به جای بهکارگیری سیستمهای تبادل یونی استفاده میکنند. EPA توصیه و رهنمودهایی برای سیستمهای هشدار آلودگی که باید در تأسیسات و تجهیزات آب اعمال شوند را صادر کردهاست. ↑ A review of the EPA water security research and technical support action plan. ↑ “International Decade for Action ‘Water for Life’ 2005-2015. Focus Areas: Water scarcity”. ↑ 9. Use of Reclaimed Water and Sludge in Food Crop Production. ↑ “Purified water”. Wikipedia (به انگلیسی). ↑ 8. Crook, James (2005). Irrigation of Parks, Playgrounds, and Schoolyards: Extent and Safety. ↑ 42. City of Pasadena. ↑ 28. Harvey H. Harper PhD.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.

↑ «Beat the Microbead – Beat the Microbead». Proceedings of the 23rd Annual WateReue Symposium. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. Washington, DC: National Academy Press. هواکشهای به کار رفته در دستگاههای تهویه مطبوع از دو نوع هواکشهای گریز از مرکز یا هواکشهای جریان محوری است. این شرکت به عنوان یک کارخانه بینام با ۲۰۰ کارمند و تولید سالانه کمتر از ۲۰٬۰۰۰ واحد آغاز به کار کرد. این مسئله روزانه در رودخانهها و دیگر منابع آبی در هرجایی اتفاق میافتد. در امنیت آب، پایان دادن مسئولیت پراکندهٔ آب و یکپارچهسازی مدیریت منابع آب در تمامی بخشها از جمله امور مالی، برنامهریزی، کشاورزی، انرژی، گردشگری، صنعت، آموزش و سلامت، مورد توجه قرار میگیرد. اگرچه منابع آب، برای تأمین تمام نیازمندیهای شبه قاره کافی است، ولی شکافهای تأمین آب به علت توزیع زمانی و مکانی منابع آب میان ایالات و کشورها در شبه قاره باید پر شود. از آنجا که آب از طریق لولهکشی عبور میکند و سپس وارد شیرهای آب، حمام، دستگاه میکسر، ماشین لباسشویی، آبگرمکن، دیگ بخار و ماشین ظرفشویی و .. میشود، مواد معدنی سخت در طی مسیر رسوب میکند. آلایندهها میتوانند بهطور طبیعی از طریق سیل وارد یک منبع آب شوند.

تصفیه آب خانگی

با توجه به انرژی زیاد برای نمک زدایی همراه با هزینههای اقتصادی و زیستمحیطی مرتبط، نمک زدایی بهطور کلی پس از صرفه جویی در مصرف آب، آخرین چاره محسوب میشود. شایان ذکر است که زباله های تولید شده در فرآیندها دارای غلظت بالایی از نمک هستند که می توانند برای زندگی دریایی سمی شوند. زیرا مبادلهکنندههای یونی به علت مصرف زیاد مواد شیمیایی و رزین تبادل یونی، دارای هزینه راهبری و نگهداری زیادی میباشند. پژوهشگران MIT دریافتند که تا سال ۲۰۵۰، بیش از نیمی از جمعیت جهان در مناطق دارای تنش آبی زندگی خواهند کرد و یک میلیارد نفر دیگر ممکن است فاقد آب کافی باشند. اگر محدودیتها اعمال شوند، بیشترین افرادی که متأثر میشوند افرادی خواهند بود که بیشترین برداشت را از یک منبع آب داشتند. تا دسامبر ۲۰۱۶، دونگ مینگژو بزرگترین سهامدار، گروه گری بود. گروه گری همچنین بزرگترین سهامدار گری رییِل استِیت (بورس شانگهای: ۶۰۰۱۸۵) تا سال ۲۰۱۵ بود. گروه گری یک شرکت تابعه از دولت مردمی شهرداری ژوهای (دولت محلی جوهای) بود. در طی سالهای اخیر دولت برای افزایش جریانهای زیستمحیطی به رودخانه برفی علیرغم خشکسالی شدید در حوضه آبریز موری دارلینگ اقداماتی انجام دادهاست. این پدیده در آمریکا نیز مشاهده گردیدهاست، که در آن رودخانه میسیسیپی به عنوان مقصد تصفیه پساب فاضلاب و منبع آب شرب در نظر گرفته میشود.  This h as been c reated  with GSA​ C​onte᠎nt G​enerator ​DEMO!