در برخی جوامع تگزاس، آب بازیافتی مستقیماً در خطوط لولهکشی اب که به دستگاه تصفیه آب یا سیستم توزیع میرود قرار میگیرد؛ و در سنگاپور آب بازیافتی بهطور مستقیم از مرکز پیشرفته تصفیه آب به منظور استفاده آموزشی در بطری ریخته میشود. به این معنی که آب فوق خالص استفاده شده توسط صنایع داروسازی با آب فوق خالص صنایع نیمرسانا یا نیروگاه متفاوت است. به خاطر آنکه آب متراکم شده به دلیل نیروی جاذبه از سیستم حذف میشود، خلأئی ایجاد میشود که نقطه جوش محلول آب نمک را پایین میآورد. در پی مسموم شدن آب رودخانه منتهی به سد، وزارت نیرو به دکتر صالح معتمدی فشار میآورد تا دستگاه تصفیه آب با شیوه نانویی را هرچه زودتر آماده کند اما مشکلاتی بر سر راه ساخت این دستگاه وجود دارد که دکتر صالح به همراه تیمش تصمیم میگیرند تا آن را برطرف کنند تا اینکه… تا سال ۲۰۱۴، بیش از ۷۹ میلیارد دلار برای ساخت آن هزینه شدهاست که این پروژه را به یکی از بلند پروازانهترین و گرانترین پروژههای مهندسی تاریخ بشر تبدیل کردهاست. الکترو وایونش (EDI) در دهه ۱۹۸۰ تجاری شد و این تکنولوژی در حال حاضر بهطور معمول برای تصفیه و ساخت آب فوق خالص استفاده میشود. Conte​nt w as generated wi᠎th G​SA Co​nt᠎en᠎t ​Ge᠎ne᠎ra tor DEMO !

تصفیه آب خانگی

مجرای فاضلاب، یک سامانهٔ جابهجایی زیرزمینی پساب (فاضلاب) برای تصفیه یا دفع بهداشتی آن است که پساب خانگی، تجاری یا صنعتی را درون لوله به مکان تصفیه و گندزدایی یا دفع منتقل میسازد. ادرار توسط کلیهها تولید میشود و حجم ادرار تولیدشده توسط هورمونها تنظیم میشود اگر خون بیش از اندازه غلیظ شود غدهٔ هیپوفیز (تولیدکننده هورمونهای کاهش ادرار(اختصاری ADH))این عمل باعث کم شدن حجم ادرار میشود و در دفع آب صرفه جویی میشود اگر خون رقیق باشد میزان تولید (ADH) کاهش و میزان تولید ادرار افزایش مییابد. میزان تولید آب بستگی به رطوبت نسبی و دمای هوای محیط و اندازه کمپرسور دارد. در این برنامه، هوا بر روی فنهای خنککننده در سمت سرد برنامه پمپاژ میشود که دمای هوا را تا نقطه شبنم خود پایین می آوردو باعث متراکم شدن آب میشود، سپس آب حاصل جمعآوری میشود. اطمینان حاصل کردن از اینکه ایالات متحده به لحاظ آبی امن باقی بماند نیازمند سیاستهایی است که توزیع عادلانه منابع آب موجود، حفاظت منابع آب، دفع صحیح فاضلاب و حفظ زیرساخت آبی موجود را فراهم کند. مواد حاصل از تجزیه گیاهان، مواد شیمیایی آلی و گازهای آلی، اجزای آلی محلول در آب را تشکیل میدهند. جمعآوری روانآبهای شهری و آب توفان نیز برای تصفیه، بازسازی و شارژ آبهای زیرزمینی سودمند است. ᠎Data has been cre​at​ed wi​th the help  of GSA Conte nt Generator Dem᠎over​sion.

و آژانس مدیریت اضطراری فدرال (FEMA) ساخته شدهاست.

آن ذخیرهسازی میتواند حوضچههای زیرزمینی آب یا مخازن سطحی آب باشد. بخار آب موجود در هوا متراکم میشود، دمای آن تا زیر نقطه شبنم پایین میآید، هوا در معرض خشک کنها قرار میگیرد یا هوا را تحت فشار قرار میدهد. این سیستمها دمای هوا را کاهش میدهند و این کار خود باعث کاهش ظرفیت هوا در حمل بخار آب میشود. مدیریت پایدار منابع آب (شامل فراهم کردن منابع ایمن و سالم برای آب آشامیدنی و آبیاری، بهداشت (سیستم تخلیه فاضلاب) مناسب، حفاظت از اکوسیستمهای آبی و حفاظت از سیل) در بسیاری از بخشهای جهان، با چالشهای بزرگی مواجه است. استراتژیهای انسانی مدیریت آب میتواند برای حیات وحش مضر باشد مثل مهاجرت ماهیها. و آژانس مدیریت اضطراری فدرال (FEMA) ساخته شدهاست. این صفحه آخرینبار در ۱۳ اوت ۲۰۱۹ ساعت ۱۹:۱۰ ویرایش شدهاست. این صفحه آخرینبار در ۲۳ آوریل ۲۰۲۲ ساعت ۰۸:۰۶ ویرایش شدهاست. این صفحه آخرینبار در ۸ اکتبر ۲۰۲۲ ساعت ۱۴:۰۰ ویرایش شدهاست. در ابتدا، فناوریهایی مانند سختیگیری با زئولیت یا نرم کردن با آهک سرد، روشهای پیشگام در تولید آب فوق خالص بود. بعضی مواد طبیعی یا ساخته بشر ممکن است سبب ایجاد کدروت در آب شده و با جلوگیری از نفوذ نور رشد گیاهان را مختل کنند یا در آبشش بعضی از گونههای ماهیها رسوب کند.

آب مورد نیاز برای تولید غذای بیش از ۷ میلیارد نفری که امروزه ساکن سیاره زمین هستند، کانالی را با عمق ۱۰ متر، عرض ۱۰۰ متر و طول ۲۱۰۰ کیلومتر را پر میکند. IRWD یکی از بزرگترین سیستمهای احیای آب را در دولت با خدمات بیش از ۴۰۰مایل و بیش از ۴۵۰۰ متر اتصالات محفظهای را حفظ و نگهداری میکند. به دلیل سختیها و پیچیدگیهایی که در نگهداری سیستمهای اسمزمعکوس وجود دارد و همچنین وابستگی زیاد این دستگاهها به شرایط آب ورودی، برای تولید آب تزریقاتی بیشتر از روش تقطیر استفاده میشود. این روشهای سنتی معمولاً بازده خیلی کمی دارند و زمان زیادی برای تولید نیازمندند ولی در عوض نیازی به منبع انرژی خارجی به غیر از تغییرات دما در شرایط طبیعی ندارند. بخصوص در مناطق آب و هویی که کمبود آب دارند، یک گلخانه میتواند بهطور مؤثر شرایط لازم را برای تولید آب از هوا، تقویت کند. مصرف نوشیدنی (چای) کامبوجا میتواند سیستم ایمنی را تقویت کند و از طریق پاکسازی خون و تقویت کلیهها، سموم بدن ما را از بین میبرد. در ادامه کویل تبخیر نسبتاً سرد (زیر نقطه شبنم) بخار آب را از هوای فرآوری شده متراکم میکند، مانند یک نوشیدنی یخ زده که هوای اطرافش را به آب متراکم در قسمت خارجی لیوان تبدیل میکند؛ بنابراین بخار آب از هوای سرد شده خارج میشود و در اتاق رطوبت نسبی بهطور چشم گیر کاهش میآید.