پساب یا گندآب زیر مجموعهای از فاضلاب است که از مدفوع و ادرار تشکیل شدهاست اما اغلب به معنی هر نوع فاضلابی استفاده میشود. مهمترین سیستم تصفیه هوازی، فرایند لجن فعال است، اساس آن نگهداری و چرخش توده مخلوط تشکیل شده از میکرو ارگانیسمهایی است که توانایی جذب و جذب سطحی مواد آلی درون فاضلاب را دارند. همچنین آبی است که درون آبخوانها، زیر سطح ایستابی جریان دارد. دیونایزر بستر مختلط یا دیونایزر میکس بِد (به انگلیسی:Mixed Bed Deionizer) مخلوطی از رزینهای آنیونی و کاتیونی با نسبت ۵۰/۵۰ است که درون یک ستون تبادل یونی مشترک و به صورت مختلط قرار دارند و برای فرایند حذف یون از آب یا محلولها از آن استفاده میشود. در این روش شیشههای نما را با ابر یا پارچه حوله ای که با محلول رقیق آب و شوینده کاملاً خیس شدهاست، شسته و بلافاصله آب کثیف باقیمانده را با یک تی لاستیکی که مجهز به تیغههای لاستیکی مخصوصی هستند از روی سطح شیشه میروبند. این فاضلابها از مراکز صنعتی مانند کارخانهها یا کارگاهها حاصل میشوند. با تحقیقاتی که روی افزایش غلظت آب پرتقال و آب گوجه فرنگی انجام شدهاست مزایای آن عبارت بودهاند از: هزینه عملیاتی پایینتر و توانایی اجتناب از فرایندهای نیاز به گرما که آن را برای مواد حساس به گرما مانند پروتئینها و آنزیمها که در اکثر محصولات غذایی موجود است مناسب میسازد. ​This c onte nt was w ri᠎tt en ​with t᠎he help of G᠎SA Content G᠎en​er​ator D emoversi​on.

دستگاه تصفیه آب

حتی در آینده، آب بیشتری برای تولید غذا نیاز است زیرا پیشبینی شدهاست که تا سال ۲۰۵۰، جمعیت زمین به ۹ میلیارد نفر افزایش مییابد. ۲/۵ تا ۳ میلیارد نفر دیگری که میخواهند غلات کمتر و گوشت و سبزیجات بیشتری بخورند، میتوانند ۵ میلیون کیلومتر دیگر به کانال مجازی یادشده اضافه کنند. ۱/۶ میلیارد نفر دیگر در مناطقی زندگی میکنند که کمآبی اقتصادی را تجربه میکنند، جایی که عدم سرمایهگذاری در بخش آب یا ناکافی بودن ظرفیت انسانی، تأمین تقاضای آب را برای مسئولان غیرممکن میسازد. سدهای برق آبی، نیروگاههای ترموالکتریک که آب را برای خنک سازی استفاده میکنند، پالایشگاههای نفت و سنگ معدن که آب را در فرآیندهای شیمیایی استفاده میکنند و کارخانههای تولیدی که آب را به عنوان حلال استفاده میکنند، کاربران عمده صنعتی میباشند. روش آبیاری قطره ای، آبیاری غرقابی و بعضی انواع سیستمهای آب پاش که در آنها آب پاشها نزدیک سطح زمین عمل میکنند، روشهای دیگر آبیاری هستند که کارآمدتر به نظر میرسند.

ابتدا سه لیتر آب را بجوشانید.

از شیرهای سلونوئیدی با کنترل اتوماتیک به عنوان آب پاش در سیستم های آبیاری اتوماتیک استفاده می شود. آب مورد استفاده در شستشو (شستشوی شخصی، لباس، کف زمین، ظرفها و غیره) که به عنوان پساب شناخته میشود. ابتدا سه لیتر آب را بجوشانید. مؤسسه بینالمللی مدیریت آب که در هند، پاکستان، ویتنام، غنا، اتیوپی، مکزیک و دیگر کشورها در حال کار است پروژههای مختلفی را با هدف بررسی و کاهش خطرات ناشی از آبیاری فاضلابی انجام میدهد. چگونگی تحویل آب شرب مجدد استفاده شده تعیینکننده این میباشد که استفاده مجدد از آب شرب مستقیم یا غیرمستقیم نامیده شود. که معمولا باید آب سرد را به این بخش متصل نمایید. درحالی که بخش کشاورزی برای افزایش منابع آبی خود با صنعت و شهروندان در رقابت است اغلب هیچ جایگزینی برای کشاورزان وجود ندارد که از آب آلوده شده با فاضلاب شهری مستقیماً برای آبیاری محصولات خود استفاده نکنند. هیچ ارتباط کلی بین BOD پنجروزه و BOD نهایی وجود ندارد. به هر حال، استفاده از گندانبار و دیگر امکانات فاضلابی در محل (OSSF)، به صورت گسترده در مناطق روستایی وجود دارند بهطوریکه بالای ۲۰ درصد از خانهها را در ایالات متحده ساپورت میکنند.

سیستمهای سپتیک تانک نوعی تأسیسات فاضلاب در محل ساده (OSSF) است. امروزه با ایجاد روشهای جدید دفع فاضلاب، مخازنی با نام گندانبار طراحی شده است که کارایی بالاتری دارند، به طوری که فاضلاب از یک طرف وارد گندانبار (سپتیک تانک) میشود و پس از انجام عملیات تصفیه، از طرف دیگر آب روان قابل استفاده در کشاورزی خارج میشود. مجرای فاضلاب، سامانه جا به جایی زیرزمینی پساب و فاضلاب برای دفع بهداشتی و ایمن یا تصفیه است. همچنین در ساختمانهای بلند و برجهای شهری ممکن است نیاز باشد آب بهطور محلی در مجاری تحت فشار ذخیره شود، تا بتواند به طبقات فوقانی این ساختمانها برسد. این امر میتواند باعث ایجاد رقابت شدید بر سر آب و ناپایداری منطقه ای و جنگ شود. برداشت آب برای صنایع خاص میتواند بسیار زیاد باشد اما بهطور کلی مصرف آن نسبت به کشاورزی، خیلی کمتر است. فاضلاب تصفیه شده میتواند دوباره به عنوان آب آشامیدنی، در صنعت (برج خنککننده)، شارژ مجدد سفرههای آب، در کشاورزی و توان بخشی اکوسیستم طبیعی (زمینهای باتلاقی فلوریدا)، استفاده شود. شیلات تجاری آب شیرین ممکن است به عنوان مصارف کشاورزی از آب نیز در نظر گرفته شود اما بهطور کلی اولویت کمتری نسبت به آبیاری به آن اختصاص داده شدهاست (دریای آرال و دریاچه پیرامید را ملاحظه کنید).